De Zwitserland specialist

+31 (0)74 255 92 00 | +41 (0)44 462 1188

Vergoeding SRK-registratie-fee!

Om sollicitanten te stimuleren de SRK-registratie aan te vragen, vergoeden wij met ingang van 1 januari 2017 je registratie-fee bij het SRK! Indien wij je vanaf 1 januari 2017 succesvol in een vaste aanstelling in Zwitserland kunnen bemiddelen, ontvang je van ons een terugbetaling van de SRK-registratiekosten (ook wanneer je al over de SRK-registratie beschikt). Deze terugbetaling vindt plaats na het succesvol doorlopen van de proeftijd (drie maanden) in je nieuwe baan. Tot 12 maanden na datum indiensttreding kun je een beroep doen op terugbetaling van de registratie-fee. Nadien vervalt het aanbod. De SRK-fee bedraagt gemiddeld CHF 750,-! Indien jouw diploma in Zwitserland bij een andere instelling geregistreerd wordt, ontvang je eveneens een tegemoetkoming in de gemaakte registratiekosten (maximaal ter hoogte van de SRK-registratie-fee). Indien je voor 1 januari 2017 bemiddeld bent, geldt deze tegemoetkoming niet.

Over ons

Wij zijn Helen Eleveld en Carolien Timpers, eigenaar van Scholten Medical en bevlogen ondernemers die een gezamelijke passie delen, namelijk mensen gelukkkig maken in hun werk.
Lees meer >>

Vestigingen

Scholten Medical Recruitment BV Hengelo
Lees meer >>

Scholten & Associates Recruitment AG Zürich
Lees meer >>