De Zwitserland specialist

+31 (0)74 255 92 00 | +41 (0)44 462 1188

Zwitserland

Heb jij altijd al willen werken in Zwitserland?

Dit is je kans! Scholten Medical is al 30 jaar dé vakspecialist voor vacatures in de Zwitserse gezondheidszorg. Wij helpen jou dan ook graag met het vinden van een nieuwe werkplek. Scholten Medical Recruitment heeft contacten in alle regio’s in Zwitserland en werkt met meer dan 200 instellingen samen. Attractief voor jou is dat onze dienstverlening helemaal gratis is!

Gezondheidszorg in Zwitserland
De Zwitserse zorginstellingen zijn al jarenlang ingesteld op werken met verschillende nationaliteiten, aangezien het personeelstekort hier al vele jaren speelt. Het Zwitserse zorgsysteem is continue in ontwikkeling waarbij de invoering van het DRG Systeem (Diagnose Behandel Combinaties) de afgelopen jaren tot vele wijzigingen in de zorg heeft geleid. Zwitserland is opgedeeld in 26 kantons. Vacatures komen in al deze kantons bij ziekenhuizen en andere zorginstellingen voor, zowel in grote steden als in wintersportgebieden en kleine pittoreske plaatsen. In Zwitserland spreekt men hoofdzakelijk Zwitser-Duits, Frans en Italiaans. Vacatures zijn er voornamelijk in het Duitstalig en Duits/Franstalig deel van Zwitserland.

Welke werkgevers zoeken personeel?
In Zwitserland werven wij voor verschillende soorten werkgevers. Binnen onze klantenportefeuille bevinden zich vele ziekenhuizen (algemene en universiteitsziekenhuizen, ‘kantonale’ ziekenhuizen, privé-klinieken, regionale ziekenhuizen, specialistische ziekenhuizen waaronder kinderklinieken), revalidatie-instellingen, verzorging- en verpleeghuizen, thuiszorgorganisaties, instellingen in de gehandicaptenzorg en psychiatrische instellingen. Deze werkgevers doen een beroep op onze expertise om (buitenlands) personeel te werven.

Beroepsregistratie
Steeds meer zorginstellingen in Zwitserland vereisen een Zwitserse beroepsregistratie vanaf het moment van aanstelling of binnen afzienbare tijd na indiensttreding. Veel beroepen worden geregistreerd bij het Zwitserse Rode Kruis (o.a. verpleegkundige, fysiotherapeut, laborant, verloskundige, ergotherapeut, podoloog, operatie-assistent, ambulancemedewerker). Het artsdiploma wordt geregistreerd bij de Zwitserse MEBEKO, een registratie instelling voor artsen. De registratieprocedure bij zowel het Zwitserse Rode Kruis en de MEBEKO vereist dat je een talentest in een van de drie ‘Landessprachen’ kan voorleggen (Duits, Frans of Italiaans), te weten op B2 niveau. In sommige gevallen stelt de zorginstelling of het Kanton nog aanvullende taaleisen. Indien de talenkennis nog niet op het gewenste niveau is, wordt er een gezamenlijk ‘plan de campagne’ gemaakt om het vereiste taalniveau te behalen. Dit gebeurt in samenspraak met onze samenwerkingspartners (docenten en taalscholen) in binnen- en buitenland.

Wij vergoeden je registratie-fee bij het SRK!
Indien wij je vanaf 1 januari 2017 succesvol in een vaste aanstelling in Zwitserland kunnen bemiddelen, ontvang je van ons een terugbetaling van de SRK-registratiekosten (ook wanneer je al over de SRK-registratie beschikt). Deze terugbetaling vindt plaats na het succesvol doorlopen van de proeftijd (drie maanden) in je nieuwe baan. Tot 12 maanden na datum indiensttreding kun je een beroep doen op terugbetaling van de registratie-fee. Nadien vervalt het aanbod. De SRK-fee bedraagt gemiddeld 750 CHF! Indien jouw diploma in Zwitserland bij een andere instelling geregistreerd wordt, ontvang je eveneens een tegemoetkoming in de gemaakte registratiekosten (maximaal ter hoogte van de SRK-registratie fee). Deze vergoeding geldt niet voor bemiddelingen die voor 1 januari 2017 hebben plaatsgevonden. 

Salarissen & arbeidsvoorwaarden in Zwitserland
De salarissen in Zwitserland zijn bijzonder attractief. De arbeidsvoorwaarden zijn in Zwitserland ‘kantonaal’ bepaald, net als de tarieven voor de belastingheffing. Hierdoor is het soms moeilijk om het bruto en netto salaris in verschillende Kantons met elkaar te vergelijken. Van een bruto salaris houd je ongeveer 75% netto over. Een werkweek van 42 uur is standaard en een 13e maandsalaris wordt jaarlijks uitgekeerd. Het aantal vakantiedagen verschilt per Kanton en varieert van 22-25 dagen, daar komen de wettelijke ‘Feiertagen’ nog bij (gemiddeld 10). De sociale voorzieningen zijn in Zwitserland uitstekend. De proeftijd duurt in Zwitserland drie maanden.

Woonruimte
Bij nagenoeg alle instellingen is betaalbare woonruimte aanwezig, variërend van een kamer in een personeelshuis tot studio’s of appartementen elders. Indien er geen woonruimte via de werkgever aanwezig is, zijn er vele andere mogelijkheden om met behulp van de nieuwe werkgever geschikte accommodatie in de regio te vinden. Sinds de oprichting van ons bedrijf in 1988 is het iedere sollicitant nog gelukt om tijdig een geschikte accommodatie te vinden!

Verblijf- en werkvergunningen
Aangezien Zwitserland geen lid is van de Europese Unie, kent het land vergunningsvereisten voor buitenlanders. Voor EU-ingezetenen is geen werkvergunning nodig, wel een verblijfsvergunning. De verblijfsvergunning wordt binnen drie maanden na start dienstverband in Zwitserland door de woongemeente in Zwitserland afgegeven. De aanvraag voor de verblijfsvergunning gebeurt zodra de inschrijving bij de nieuwe woongemeente heeft plaats gevonden. Binnen een tweetal weken wordt de vergunning dan afgegeven.

Risico en verzekeringscheck 
Het gaat ons aan het hart dat je, in het geval van migratie naar Zwitserland en bij onverwachte tegenslag, je risico’s afgedekt hebt. Om deze reden helpen wij je bij het maken van een risico-analyse. Wij bieden je daartoe gratis advies en ondersteuning aan via een Zwitserse Verzekeraar, met als doel verzekeringen (b.v. ziektekosten, verhuisverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, rechtsbijstand, et cetera) zelf zo in te richten, dat deze goed op jouw persoonlijke situatie zijn afgestemd en risico’s eventueel al vroegtijdig in kaart zijn gebracht en afgedekt.

Gratis verzekeringsdekking
Gedurende de proeftijd van drie maanden, bieden wij een gratis verzekeringsdekking aan van de belangrijkste verzekeringen (met uitzondering van de ziektekostenverzekering), zodat je je aandacht volledig op je nieuwe baan kan richten.

Vacatures in Zwitserland
Lijkt werken in Zwitserland jou wel wat? Wij hebben verschillende vacatures in Zwitserland open staan! Bekijk ze snel en vind je droombaan!

 

Over ons

Wij zijn Helen Eleveld en Carolien Timpers, eigenaar van Scholten Medical en bevlogen ondernemers die een gezamelijke passie delen, namelijk mensen gelukkkig maken in hun werk.
Lees meer >>

Vestigingen

Scholten Medical Recruitment BV Hengelo
Lees meer >>

Scholten & Associates Recruitment AG Zürich
Lees meer >>